SANS FOR DANS

SANS FOR DANS

Dansk Danseteater

Fra dans på scenen, på film og til anmeldelsen. Hvordan kan krop og dans røre os og vække følelser i os? Og hvad skal vi overhovedet bruge det til?

Dansk Danseteater udkommer nu med en række bevægende samtaler med danseeksperter fra vidt forskellige perspektiver på dans. I studiet har vi alt lige fra anmelderen til den kunstneriske leder og danserne selv i et princippet umuligt forsøg på at italesætte et sprogløst sprog – nemlig dansens væsen.

Vi taler om emner, der er relevante for dig, som er nysgerrig på at opleve danseforestillinger, men måske ikke helt har knækket koden til, hvorfor og hvordan du bedst skal gå til det. Og er du danse-aficionado, får du mulighed for at komme ind i maskinrummet og tankerne bag både det at arbejde med dans og forskellige kunstneriske processer omkring dansen. Værter bag mikrofonerne er prøveleder for Dansk Danseteater, Patricia Seron Pawlik, og teatrets projektudvikler, Anne Sophie Gertz.

Nogle episoder vil være på engelsk, mens andre er på dansk, alt afhængigt af, hvem vi taler med. Det vil fremgå af hvert enkelt afsnit. Vi håber, I vil tage godt i mod. Rigtig hjerteligt velkommen til ’SANS FOR DANS’.

Denne podcast er producereret af Dansk Danseteater.

Grafik: Søren Meisner

ENGLISH:

Dance on stage, on screen and in the review. How can the body and dance move us and arouse emotions in us? And why should we use it at all?

Danish Dance Theater is now releasing a series of moving conversations with dance experts from different perspectives on dance. In the studio, we have everyone from the critic, to the Artistic Director and the dancers themselves - in a basically impossible attempt to articulate a language without language - the essence of dance.

We talk about topics that are relevant to those of you who are curious about experiencing dance performances, but perhaps haven't quite cracked the code on why and how best to go about it. And if you are a dance aficionado, you will have the opportunity to get into the engine room and the thoughts behind both working with dance and various artistic processes around dance.

The hosts behind the microphones are rehearsal director of Danish Dance Theater, Patricia Seron Pawlik, and the companie's project developer, Anne Sophie Gertz.

Some episodes will be in English and others in Danish, depending on who we are talking to. This will be indicated in each episode. We hope you will enjoy the show. A very warm welcome to 'Sans for Dans'.

This podcast is produced by Danish Dance Theater.

Icon image: Søren Meisner

Hvor kan du lytte?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Afsnit